Sevak Amroyan Qani vur janim Sayat NovaԵրգ երգոց Ներսիկ Հովհաննիսյանի հիշատակին
Սևակ Ամրոյան Քանի վուր ջանիմ Սայաթ նովա

source

Leave a Reply