Komitas – Aysor ton e (Կոմիտաս – Այսօր տոն է)Վարուժան Մարգարյան
Այսօր տոն է՝ Տաղ Ծննդեան
Մշ.՝ Կոմիտաս Վրդ. – XVIII դ.
«Հովեր» երգչախումբ՝ Սոնա Հովհաննիսյան

source

Leave a Reply